Du er her: Forside Seneste nyt vis

Agendasetting – en opgave for universiteterne?

Nyt cirkusindslag sætter fokus på spørgsmålet: Er agendasetting overhovedet er en opgave for universiteterne.

24.10.2013 | Steffen Longfors

Universiteterne er en vigtig del af samfundet, og loven kræver, at de skal udveksle viden og deltage i den offentlige debat. Men ledelsen er ofte tilbageholdende med at blande sig i vigtige samfundsanliggender – også selv om dekan, prodekaner og institutledere ligger inde med afgørende viden og stærke holdninger til fx forskningspolitik, uddannelse og erhvervssamarbejde.

På Aarhus Universitets sundhedsvidenskabelige fakultet, Health, har vi gennem det seneste år arbejdet med at motivere ledelsen til at blande sig i den offentlige debat – både proaktivt og reaktivt. Det er svært, især fordi hensynet til politikere, samarbejdspartnere og ikke mindst interne interessenter ofte står i vejen for de klare udmeldinger.

Sessionen fortæller om processen og erfaringerne med agendasetting på AU og om de udfordringer, der er forbundet med at sætte dagsordener og blande sig i samfundsdebatten. Til sidst diskuterer vi, om agendasetting overhovedet er en opgave for universiteterne.

Sessionen afholdes af Ulla Krag fra Aarhus universitet.

Konference
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 19.01.2014