Du er her: Forside Seneste nyt vis

Ny workshop: Å kommunisere i fusjoner

I denne workshopen presenteres to eksempler på fusjoner: Universitetet for miljø- og biovitenskap og Norges veterinærhøgskole går sammen den 1. januar 2014 og får navnet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Uppsala universitet/Högskolan på Gotland, som gikk sammen den 1. juli 2013. Hvordan kommuniserer man fusjoner? Og hvilke problemer støter man på?

29.11.2013 | Steffen Longfors

I løpet av de siste ti-årene har det nordiske høgskolesystemet blitt bygget ut. Bland annet har flere regionale høgskoler kommet til. Variasjonen er stor; alt fra store, brede, forskningstunge universiteter til små spesialisthøgskoler. De senere årene har fusjoner blitt stadig mer vanlig – man går sammen for å komplettere hverandre og bli mer konkurransekraftige. Hvordan kommuniserer man fusjoner? Og hvilke problemer støter man på?

I denne workshopen presenteres to eksempler på fusjoner: Universitetet for miljø- og biovitenskap og Norges veterinærhøgskole går sammen den 1. januar 2014 og får navnet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Uppsala universitet/Högskolan på Gotland, som gikk sammen den 1. juli 2013.

Birgitte Bye fra NMBU Veterinærhøgskolen og Siv Ohlsson fra Uppsala universitet, sammen med Petra Lindberg fra tidigere Högskolan på Gotland, deler erfaringer og utforderer deltakerne til å dele egne erfaringer og best practise. Workshopen avsluttes med en felles diskusjon rundt temaet identitet. Identiteten som før var en styrke, kan bli en hemsko (”identity trap”) hvis den hindrer organisasjonen i å foreta strategiske valg som legger grunnlaget for endring og tilpasning til nye forhold i omgivelsene, som  fusjoner er et eksempel på.  

Læs mere: http://nuaskom.au.dk/program/sessioner/#c5528

Konference
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 19.01.2014